Studium Generale Header
Zuid-Limburg na de mijnsluitingen flyer
Zuid-Limburg na de mijnsluitingen

Donderdag 24 september, 20h00

Sjeng Kremers staat in deze lezing achtereenvolgens stil bij de sluiting van de mijnen en wat daaraan vooraf ging, ...